تحلیل آماری با نرم افزار آماری SPSS

تحلیل آماری با نرم افزار آماری SPSS

“نرم افزار آماری SPSS” از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و … به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

 موارد مورد ملاحظه در نرم افزار آماری SPSS:

-طرحی را که مورد استفاده قرار داده‌اید.
-تعداد متغییرهایی که دستکاری کرده یا اندازه‌گیری نموده‌اید.
-نوع داده‌هایی که جمع‌آوری کرده‌اید.
-در متغییرها به دنبال تفاوت هستید یا رابطه.

در تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، سه مرحله مهم وجود دارد. اول اینکه باید داده‌های خام را وارد کرد و آن‌ها را در یک پرونده ذخیره نمایید. دوم باید تحلیل مورد نیاز را برگزینید و آن را مشخص کنید. سوم برونداد را وارسی کنید.

کاربردهای نرم افزار آماری SPSS:

-تهیه خلاصه‌های آماری مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …
-انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …
-تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …
-انواع توزیع‌های آماری شامل توزیع‌های گسسته و پیوسته
-تهیه انواع طرح‌های آماری
-انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس
-تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی
-ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته
-محاسبه انواع آماره‌های توصیفی
-انواع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته
-مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهای دیگر
-پردازش انواع مختلف رگرسیون

قیمت تحلیل آماری با نرم افزار آماری SPSS:

قیمت شبیه سازی و تحلیل آماری بستگی به حجم کار و نوع درخواست شما دارد. به عنوان مثال:

– شبیه سازی یک پروژه درستی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می باشد.

– هزینه شبیه سازی یک مقاله لاتین و معتبر از سال های ۲۰۱۹ به بعد بین ۵۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان می باشد.

– هزینه تحلیل آماری پایان نامه ارشد بستگی به موضوع پایان نامه دارد و بین ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ هزار تومان می باشد.

– هزینه تحلیل آماری رساله دکتری بین ۱ تا ۳ میلیون تومان متغیر است.

 

“تیم پژوهشی رایان پیپر” آمادگی حضور جهت مشاوره نرم افزار آماری SPSS را اعلام می دارد. به منظور ثبت درخواست مشاوره و آموزش کافیست از طریق روشهای ثبت سفارش در سایت اقدامات لازم را مبذول نمایید.