سفارش استخراج، پذیرش و چاپ مقاله

سفارش استخراج، پذیرش و چاپ مقاله ارشد و دکتری:

تیم تخصصی راران پیپر به نمایندگی رایان پژوهان پارسه مفتخر است که با دارا بودن برجسته ترین اساتید در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در تمامی رشته ها، شما را در انجام امور سفارش نگارش، استخراج، پذیرش و چاپ مقاله در سطوح ارشد و دکتری یاری نماید.

مراحل تحویل استخراج، پذیرش و چاپ مقاله:

پس از ثبت سفارش استخراج، پذیرش و چاپ مقاله در سامانه رایان پژوهان پارسه، محقق در رایان پژوهان پارسه به صورت مستقیم با شما دانشجوی محترم تماس گرفته و در رابطه با موضوعتان مذاکره خواهید نمود. در صورتی که موضوعی نداشته باشید، موضوع به صورت رایگان ارائه می گردد. پس از تعیین موضوع و عقد قرار داد مراحل ذیل به منظور نگارش و انجام پذیرش صورت می پذیرد که عبارتند از:

– تعیین رایگان موضوع و تایید توسط استاد یا خوده دانشجو

– آموزش نحوه نگارش طرح اولیه مقاله به صورت فارسی

– تحویل طرح اولیه و تایید توسط استاد راهنما

– نگارش تکمیلی و تحویل نسخه فارسی به دانشجو جهت تایید

– ترجمه مقاله توسط مترجمین تخصصی در حوزه مربوطه

– اخذ تاییدیه نهایی مقاله توسط دانشجو یا استاد راهنما

– تبدیل محتوای مقاله با ساختار پذیرفته شده توسط مجله، کنفرانس یا سمینار مربوطه

– ارسال یا Submit مقاله به ژورنال یا کنفرانس مربوطه

– پذیرش مقاله

– چاپ مقاله در کنفرانس یا ژورنال مربوطه

لازم به ذکر است که مبالغ دریافت شده توسط موسسه رایان پژوهان پارسه تنها مربوط به نگار مقاله و انجام مراحل پذیرش و چاپ مقاله است. سایر هزینه های مورد نظر مثل هزینه چاپ به عهده دانشجو است.

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, png, jpg.