تحلیل آماری پایان نامه حسابداری

تحلیل آماری با انواع روش های آماری

با نرم افزار SPSS ، PLS ، LISREL ، AMOS و EVIEWS
برای رسیدن به تسلط کافی تحلیل آماری پایان نامه  نیاز هست تا آشنایی لازم با مفاهیم پایه ای آمار و پرکاربرد در انجام پروژه ، مقالات علمی و پایان نامه ها داشته باشید.

انواع آمار توصیفی

میانگین و انحراف معیار و جداول فراوانی و نیز انواع نمودار
آزمون پایایی (الفای کرونباخ)
آزمون های همبستگی
آزمون های تفاوتی F و t
آزمون های ناپارامتریک
انواع رگرسیون : خطی، لجستیک، ترتیبی و برآورد منحنی , پروبیت
تحلیل تشخیصی/ تمییزی
AHP, DEA,DEE
تحلیل کلاستر
تحلیل مسیر
تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی
مدل یابی معادلات ساختاری
مدلهای پیش بینی و سری زمانی
ARCH,GARCH,EGARCH,CGARCH,DGARCH

انجام تحلیل آماری پایان نامه

انجام تحلیل آماری در بسیاری پروژه های آماری و پایان نامه ها چه رشته های علوم انسانی مانند مدیریت و حسابداری
و چه رشته های علوم مهندسی مانند مهندسی صنایع یا مهندسی عمران مدیریت ساخت ، حمل ونقل
و چه رشته های پزشکی ، دارویی و علوم زیستی
معمولا با نرم افزارهای spss ، pls ، amos و Lisrel انجام می شود.
سالهای گذشته رویکرد بیشتر روی تحلیل آماری با نرم افزار spss بود .

ولی طی دو سال اخیر شاهدیم که اساتید خواهان استفاده از نرم افزارهای بروزتر برای انجام تحلیل آماری داده های حاصله از پرسشنامه یا آزمایشگاه هستند.

نرم افزارهایی مانند amos از این نوع هستند.

برای انجام تحلیل داده های آزمایشگاهی بدلیل امکان طراحی آزمایش ، رویکرد به سمت نرم افزار minitab هم دیده میشود.
از محاسن انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای آماری محیط دوستدار کاربر و رسیدن به نتایج به صورت نمودار ، شکل در تحلیل هاست.

شما برای آشنایی با محیط این نرم افزاها نیاز به صرف زمان طولانی نخواهید داشت.

البته یادآور میشویم پارامتر مهم در کار با نرم افزارهای آماری ، آشنایی با مفاهیم اولیه آماریست.

مشاوران رایان پیپر با داشتن تیم مجرب با استفاده از نرم افزارهای spss ، amos ، pls و Minitab و lisrel آماده انجام تحلیل داده های آماری شماست.

جهت سفارش و مشاوره  کافیست بر روی این لینک کلیک کنید. در صفحه نمایش داده شده، اطلاعات درخواستی را تکمیل نمایید. کارشناسان رایان پیپر، در کمتر از ۳۰ دقیقه با شما تماس حاصل می نمایند.