نرم افزار مینی تب (MINITAP)

نرم افزار مینی تب (MINITAP)

نرم افزار مینی تب (MINITAP) یکی از نرم‌افزارهای آماری می‌باشد که در برخی زمینه‌های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت‌های خاصی برخوردار می‌باشد.

قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار Minitab

-امکان وارد کردن داده‌های ورودی به شکلی بسیار آسان
-شبیه‌سازی داده‌های تصادفی بر پایه توزیع‌ها مختلف
-برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای و آمارهای آن‌ها
-روش‌های گرافیکی جهت تشریح داده‌ها
-آزمون‌های فرضیه با توجه به اطلاعات در دسترس از جوامع
-هماهنگی کامل با سایر نرم‌افزارها از جمله Microsoft Office Excel
-آمار توضیحی و توزیع احتمال‌های گسسته و پیوسته
-انجام تحلیل‌های بسیار ساده اولیه مانند: میانگین، میانه، Standard Deviation و …
-مشاهده توزیع‌های ساده Distributed data همراه با نمودار
-امکان محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف
-امکان گسترده رسم نمودارهای (Charts) مختلف در انواع ستونی BAR، دایره‌ای PIE و … در رنگ‌های بسیار متنوع
-رسم نمودار پارتو، نمودار استخوان ماهی، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند متغیر، نمودار متقارن و …
-رسم و تجزیه تحلیل نمودارهای کنترل، شش سیگما، SPC ,MSA
-رسم نمودارهای سه بعدی
-انجام تحلیل کنترل کیفیت آماری
-انجام تحلیل سری‌های زمانی
-ابزارهای طراحی و تحلیل طرح‌های آزمایشی
-ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون
-ابزارهای آنالیز بقا و قابلیت اطمینان
-آنالیزهای چند متغیره و …

“تیم پژوهشی رایان پیپر” آمادگی حضور جهت مشاوره نرم افزار مینی تب (MINITAP) را اعلام می دارد. به منظور ثبت درخواست مشاوره و آموزش کافیست از طریق روشهای ثبت سفارش در سایت اقدامات لازم را مبذول نمایید.